Impact van een slechte binnenluchtkwaliteit op uw gezondheid

Admin
Admin
7 Min Read

In today’s fast-paced world, where technological advancements and comfort are central to our lives, we often overlook a crucial aspect of our well-being: indoor air quality (IAQ). While modern homes are designed to provide convenience and aesthetic appeal, the importance of breathing clean and healthy air cannot be overemphasized. In this opinion piece, we discuss why attention to good indoor air quality is a necessity rather than a luxury in our modern homes.

What are indoor pollutants and how are they different from outdoor pollutants?

We spend 90% of our lives indoors and in general indoor air quality is 2-5 times more polluted than outdoors. The indoor air pollutants are mainly VOCs (Volatile Organic Compounds), Carbon Dioxide, Carbon Monoxide, Humidity and Particulate Matter, says Mr. Rajesh Sachdev, CEO, Blutherm .

  • Constant exposure to VOCs can cause headaches, nausea, eye and nose irritation, and some are also extremely carcinogenic in nature.
  • Carbon dioxide and carbon monoxide are responsible for memory loss, dizziness, fatigue and breathing problems.
  • Humidity is responsible for the formation of molds, mildew, which give rise to microbial pathogens, affecting our health.
  • The suspended particles enter our lungs during breathing and can cause chronic bronchitis, asthma and various respiratory problems.

These indoor air pollutants are generally caused by improper planning of our homes, our devices and objects, and our indoor activities. For example, our cooking appliances and heating oil generate carbon monoxide and VOCs, our bathrooms, cleaning products and laundry are responsible for VOCs and humidity, and we are generally surrounded by products such as paint, varnish, carpets, mattresses and furniture that constantly emit VOCs.

Lees ook: Zuiver je huis met deze kamerplanten

What are indoor pollutants

Hoe kunnen verontreinigende stoffen binnenshuis onze gezondheid en welzijn beïnvloeden?

Dr. KV Harish, MBBS, MD (Internal Medicine), Senior Consultant bij Fortis Hospital, Bangalore en Consultant Physician, Diabetologist, Clinical Cardiologist bij Hansaa Healthcare legt uit dat verontreinigende stoffen binnenshuis een aanzienlijke invloed kunnen hebben op onze gezondheid en ons welzijn, wat kan leiden tot ernstige ziekten als de juiste voorzorgsmaatregelen niet worden genomen. Verschillende stoffen zoals oplosmiddelen, schimmels, rook, pesticidegassen, huidschilfers van huisdieren, tabaksrook, huisstofmijt, jeukende mijten, pollen en verbindingen die worden uitgestoten door verwarmingstoestellen dragen bij aan luchtverontreiniging binnenshuis, wat schadelijk kan zijn voor onze gezondheid.

Het ‘sick building syndrome’ dat enkele decennia geleden werd gedefinieerd, beschreef een constellatie van symptomen (waaronder die met betrekking tot de bovenste en onderste luchtwegen) die individuen ervoeren wanneer ze langere tijd in een gebouw, vaak een werkruimte, doorbrachten. Personen met allergische ziekten zoals astma en allergische rhinitis hebben een lage drempel om te reageren op verontreinigende stoffen (zowel organische als anorganische), temperatuur- en vochtigheidsschommelingen, waardoor de kwaliteit van de binnenlucht een belangrijke bepalende factor voor hun gezondheid kan worden.

Lees ook: Nadelige effecten van luchtverontreiniging op astmapatiënten

Ernstige gezondheidsziekten die kunnen worden veroorzaakt

indoor pollutants affect our health

Blootstelling aan verontreinigende stoffen binnenshuis kan een reeks gezondheidsproblemen veroorzaken, met name die van het ademhalingssysteem. Deze verontreinigende stoffen kunnen de luchtwegen van de longen irriteren en aandoeningen veroorzaken zoals allergische bronchitis, astma, reactieve luchtwegaandoening (RAD), infecties van de bovenste luchtwegen en infecties van de onderste luchtwegen. Personen met luchtwegaandoeningen zoals COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) of astma zijn bijzonder kwetsbaar voor de nadelige effecten van verontreinigende stoffen binnenshuis.

Bovendien kunnen verontreinigende stoffen binnenshuis leiden tot verstopte neus, irritatie en allergische rhinitis, met symptomen als niezen, congestie en jeuk tot gevolg. In gedeelde binnenruimtes kan de aanwezigheid van kruisinfecties veroorzaakt door virussen en bacteriën in de lucht het risico op luchtwegaandoeningen verhogen, vooral wanneer een besmette persoon hoest of niest. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt ongeveer 50% van de luchtweginfecties bij kinderen veroorzaakt door een slechte luchtkwaliteit.

Om deze risico’s te beperken, is het essentieel om maatregelen te nemen om een ​​goede binnenluchtkwaliteit te behouden. Strategieën zoals het verminderen van luchtvervuiling door dwarsventilatie (met behulp van gaasschermen op deuren en ramen), luchtzuivering en het juiste gebruik van airconditioningsystemen kunnen de aanwezigheid van verontreinigende stoffen binnenshuis helpen minimaliseren. Bovendien moeten personen met een hoger risico, zoals jonge kinderen en ouderen met luchtwegaandoeningen, extra voorzorgsmaatregelen nemen om blootstelling aan verontreinigende stoffen binnenshuis te voorkomen.

Door prioriteit te geven aan een goede luchtkwaliteit binnenshuis, kunnen we een betere gezondheid bevorderen, het immuunsysteem versterken en het algehele welzijn verbeteren. Het handhaven van een gezond binnenmilieu komt niet alleen onze luchtwegen ten goede, maar verbetert ook onze prestaties, productiviteit en algehele kwaliteit van leven.

Hoe kunnen we onszelf beschermen tegen verontreinigende stoffen binnenshuis?

Dr. Lancelot Mark Pinto, longarts en epidemioloog, PD Hinduja Hospital & Medical Research Center somt enkele manieren op om onszelf veilig te houden:

how to protect against indoor pollutants

  • Het verbeteren van de luchtkwaliteit in gesloten ruimtes omvat architectonische veranderingen, optimalisatie van verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC).
  • Bouwkundige veranderingen zijn moeilijk, en het aanpassen van bestaande architectuur om de ventilatie te verbeteren kan kostbaar zijn.
  • In een tropisch land als India is het gemakkelijker om ramen open te zetten en lucht te laten circuleren dan in koudere klimaten.
  • Er kunnen ventilatoren worden toegevoegd om de temperatuur te verlagen, het omgevingscomfort te verbeteren en de luchtcirculatie te bevorderen.

Er zouden uitdagingen zijn om dit in de moessons te beheersen, en men zou nieuwe en op maat gemaakte oplossingen moeten bedenken om ongemak als gevolg van vochtigheid te voorkomen. Als het niet mogelijk is om airconditioning uit te schakelen, moet men proberen de lucht zo vaak mogelijk te verversen in plaats van lucht te recirculeren (ook al is dit misschien minder energie-efficiënt). Verbetering van de luchtfiltratie door mechanische, elektronische, ultraviolet-C in luchtkanalen of HEPA-filters kan worden gebruikt, maar is meestal duur. De meest goedkope manier om de ventilatie te verbeteren is wellicht een combinatie van het openen van ramen en het installeren van sterke afzuigventilatoren, die in combinatie zorgen voor een constante luchtcirculatie.

Share This Article
Leave a comment